بایت کوبن به عنوان مرموز ترین ارز دیجیتال جهان مسیری متفاوت از بقیه ارز ها را دارد طی میکند

بایت کوبن بدون خبرسازی ، با پیگیری اهداف عجیب خود داره جلو میره

تراکنش های کاملا محرمانه توسط بایت کوین ادعا میشود که البته تا حدود زیادی مورد تایید کارشناسان نیز هست

بسیاری از صرافی ها برای همین موضوع و ترس از انجام پولشویی با بایت کوین این ارز را از لیست ارز های خود حذف کرده اند و برخی مانند  hitbtc این ارز را برای کاربران امریکایی خود حذف کرده

 

بایت کوین در روزگار تحریم برای ایران بسیار اثر گذار بوده و ماین کردن … در حال انجام است