همانطور که می دانیم راه های بسیار مختلفی برای کسب در آمد از بیت کوین وجود داره اما راحت ترین راه آن که اکثریت به سمت آن جلب می شوند استخراج بیت کوین است. دلیل اصلی آن هم بخاطر مداوم ...