گاهی اوقات خیلی سخته که آدم بر اساس اعتقاداتش رفتار کنه. من واقعا احساس میکنم نباید از صرافی های متمرکز استفاده کنم چون ما کاربرا هستیم که باعث قدرتمند شدن این سیستم ها میشیم. در صورتیکه واقعا این حوزه فرصتی ...