سیستم امتیازدهی

 • 10امتیاز

  ثبت نام در سایت

 • 7امتیاز

  بهترین پاسخ

 • 4امتیاز

  مطلب جدید

 • 3امتیاز

  پاسخ جدید

 • 2امتیاز

  سوال جدید

سیستم مدالها

 • بی ستاره
  10امتیاز

 • ۱ ستاره
  50امتیاز

 • ۲ ستاره
  200امتیاز

 • ۳ ستاره
  350امتیاز

 • ۴ ستاره
  600امتیاز

 • ۵ ستاره
  900امتیاز

 • ۶ ستاره
  1,500امتیاز

 • ۷ ستاره
  2,500امتیاز