دفتر کل توزیع یافته (Distributed Ledger Technology) یک نوع پایگاه داده (Data Base) است که به جای اینکه مانند دیتا بیس‌های سنتی متمرکز بر روی سرورها باشد، به صورت غیر متمرکز بین گره‌های شبکه توزیع شده است و این گره ...