سیستم وام دهی و وام گیری در دنیای کریپتو نیز موجود است و میتوان به زبان ساده گفت؛ میتوانید ارزهای دیجیتال خود را در پلتفرم های جدیدی وام دهید و سود دریافت کنید و در طرف مقابل میتوانید با گذاشتن ...